Klar med boken om hur bank och penningsystemet fungerar

cover_i_sigil
Boken som mekaniskt beskriver hur bank och penningsystemet rent mekaniskt kan beställas här:

”Crash course” -hur bank och penningsystemet fungerar

Innehåll:

Förord
Intro) En enkel berättelse om hur bankernas bedrägeri fungerar

Kapitel 1) Det idiotiska med att bankerna tillåts ”låna ut” sina egna skulder

Kapitel 2) Hur vi ”betalar” varandra med bankernas skulder som substitut för kronor.

Kapitel 3) Hur clearingen mellan bankerna går till

Kapitel 4) Nollsummespelet på RIX mellan riksbankskontona samt stibor och reporäntans funktion

Kapitel 5) Hur vi kan skapa ett ärligt bank och penningsystem

Ovan fem kapitel kan ses som en grund. Resterande kapitel är fördjupningar samt olika perspektiv på bankernas pyramidspel som de kallar ”penningsystem”. Kapitel 6 till kapitel 13 är fristående blogginlägg som jag lagt till. Det kan därför bli lite upprepningar men jag tror det kan vara bra att älta in tankesättet då mekaniken i systemet går så på tvären mot vad man tror.

Kapitel 6) Att bankernas skulder, dvs ditt och mitt kontoinnehav, ingår i penningmängden är grunden för bankernas bedrägeri

Kapitel 7) Historien om bankernas skapande av skuldslavsamhället.

Kapitel 8) Det finns ingen bostadsmarknad – det är skuldslavsauktioner som bankerna anordnar!

Kapitel 9) Bankens ansamlande av skuldslavar samt skuldslavarnas egendom genom räntan

Kapitel 10) Vi är alla skuldslavar åt bankerna – om inte annat så genom skatten

Kapitel 11) Staten bör ta över penning och betalsystemet från bankerna då de är naturliga monopol

Kapitel 12) Riksbankens förslag om införandet av E-kronan skulle döda bankerna genom digitala bankrusningar

Kapitel 13) Pyramidspelet kallat ”penningmängd” grafiskt illustrerat

Kapitel 14) Hur penningmängden och den monetära basen hänger ihop

Kapitel 15) Guld som monetär bas för penningmängden måste vara en skuldmyntfot

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s