Det här med gud

Jag består av biljoner celler som formar det jag tror är mitt jag. I levern finns leverceller som sysslar med sitt utan att veta om vem jag är och nästan lika lite är jag medveten om vad de gör. Samma sak med njurarna, tarmarna etc. Varje enskild cell fattar egna beslut begränsade av deras funktion i kroppen och “jag” har bara indirekt kontroll genom t.ex min kost, mina dryckesvanor etc. Men jag har egentligen inte så mycket kontroll över vad som sker inom min kropp.

Biljoner celler med mycket autonomi samarbetar och tillsammans formar de den hyperkomplexa varelsen som jag inbillar mig vara jag. Hur fan det går till har “jag” egentligen bara en vag aning om och de enskilda cellerna har som sagt ingen aning om vem “jag” är. Om någon cellgrupp får storhetsvansinne och börjar dela sig ohämmat kallas det för cancer där cancercellerna brer ut sig och förstör samarbetet i kroppen.

Jag är inte religiös. Jag brukar kalla mig för troende ateist – en slags helgardering som kanske gränsar till panteism. Men jag gillar att leka med tankar.

Säg att jag bara är en “cell” i en större kropp kallad “Gud” som inhyser “celler” från allt möjligt liv i naturen (människor, zebror, bakterier, etc). Varje enskilt liv har en funktion i gud (vi kanske också kan kalla guden för naturen eller moder jord)

Kanske det t.o.m finns flera gudar men “jag” är bara en del av en helhet som kan kallas min gud. Jag pysslar med mina prylar i tron att mina biljoner celler är “jag”. “Gud” sysslar med sina prylar i tron att hen är “Gud”. Gud har mao lika lite koll på mig som jag har på en enskild cell i min kropp.

Säg att det kollektiva “jaget” i form av mänskligheten får storhetsvansinne och vi brer ut oss genom evig tillväxt på bekostnad allt annat liv – kommer “gud” då till slut se oss som en cancersvulst? Kanske gud tycker att det är dags av avlägsna denna hybrisvarelse kallad människa eller åtminstone se till att mänskligheten vet sin plats? Kanske “gud” måste göra det för sin egen fortlevnad? Kanske kommer Gaia straffa oss genom karma och vi kommer återfödas som en mer nyttig varelse i Gaia i nästa liv?

Som sagt, jag vet inte, jag är som sagt bara en förvirrad troende ateist men kan det kanske vara så?

Kanske ska skriva en matematisk Sci Fi-roman om ett fyrdimensionellt medvetande?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s